Choď na obsah Choď na menu
 


NEMŠOVÁ

NEMŠOVÁ, dekanát Nemšová, Nitrianska diecéza, VÝVOJ NÁZVU: Villa Neusova – 1242, Nemsova - 1773, 1863 – 1902, Nemssowa - 1773, Nemschowa - 1786, Nemsová - 1808, Němssowá - 1808, Nemsó - 1907 - 1913, Nemšová - 1920, ADRESA: RKFÚ, Mierové nám. 3, 914 41 Nemšová, tel: 032/ 659 83 88, faranemsova@gmail.com, www.fara.sk/nemsova, KŇAZI: Košík Anton, Mgr. (od r. 2000), kaplán Bučo Štefan (k 1. 4. 2006 – aj k r. 2009), kaplán Vlček Michal, Mgr. (k r. 2012), PREDCHODCOVIA – farári a administrátori: pred r. 1822 – Madva František, 1982 – (1997) - dekan Noga Anton (od r. 1990 - dekan), 1997 – (2000) – administrátor Hanulík Karol, 2000 - Košík Anton, Mgr., kapláni: 1957 – Mikunda Celestín, 1965 – (1967) – Mahrík Ivan, Mgr., 1968 – Beňuška Justín, 1973 – (1974) – Ferko Teodor, Mgr., 1974 – (1977) – Židek Pavol, 1980 – 1982 – Noga Anton, fara.zilina@gmail.com, 1990 – (1991) – Šútor František, Mgr., 1997 – (1998) – Mišura Dalibor, 1998 – (2000) – Vnuk Jaroslav, Mgr., 2000 – (2002) – Mikuš Pavel, Mgr., 2002 – (2005) – Sojčák Patrik, cca k r. 2008 – Haluza Jozef, CssR, Mgr., cca k r. 2008 – Janíček Eduard, Mgr., RODÁCI: Gurín Dominik, Mons., Mgr. (narodený 14.9.1959 v Trenčíne, pochádza z Nemšovej, Pecháček Roman (narodený18. 4. 1975 v Trenčíne, 1. 7. 2001 - primičná sv. omša Nemšová), OBVYVATEĽSTVO - k r. 1991: 6 720, 6 100 katolíkov, 126 krstov, 52 sobášov, 44 pohrebov, Kostol sv. Michala Archanjela (1766), CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE: dekanát Nemšová (nie je vždy viazaný na mesto Nemšová), dištriktuálny dekan Košík Anton, Mgr., dištriktuálny sekretár Ďuriš Ivan, dekanský úrad, Mierové nám. 3, 914 41 Nemšová, tel.: 032/ 659 83 88, Spojená katolícka škola, Školská 9, 914 41 Nemšová, http://www.sksnemsova.sk, e-mail: stredná odborná škola - sos.sv.rafaela@gmail.com, základná škola, tel./ fax: 032/ 659 83 31, e-mail: zs.sv.michala@stonline.sk, FILIÁLKY: Borčice, Kľúčové, Ľuborča, Trenčianska Závada, MIESTNE ČASTI (ZSJ): Kľúčové, Ľuborča, Nemšová (Nová Nemšová), Trenčianska Závada, Z HISTÓRIE: Na mieste súčasného farského kostola stál už v r. 1332 – 1337 malý kostolík, V r. 1976 bola pričlenená obec Ľuborča, 1985 pričlenené obce Kľúčové a Trenčianska Závada

 

Borčice (maď.: Borcsiz, nem.: Borschitz), filiálka farnosti Nemšová, dekanát Nemšová, Nitrianska diecéza, SVÄTÉ OMŠE - Kaplnka narodenia Panny Márie - streda: 17:00, Z HISTÓRIE: V r. 1979 bola obec Borčice pričlenená k obci Bolešov, v r. 1990 však osamostatnená

 

Borcsiz, viď: Borčice

Borschitz, viď: Borčice

 

Kľúčové (Villa Kluchow – 1328, Kluczova – 15. stor., Klucso - 1773, Klucžowe - 1773, Klucschow - 1786, Klúcsó - 1808, Klúčow - 1808, Klucsó - 1863 - 1895, Klúcsó - 1898 - 1902, Kulcsos - 1907 - 1913, Klúčov - 1920, Kľúčové - 1927 - 1985), filiálka farnosti Nemšová, dekanát Nemšová, Nitrianska diecéza, SVÄTÉ OMŠE - Kaplnka sv. Anny – nedeľa: 7:30, pondelok: 17:00, Z HISTÓRIE: v r. 1985 zaniknutá obec pričlenená k obci Nemšová, miestnou časťou Nemšovej

 

Villa Kluchow, viď: Kľúčové

Kluchow, viď: Kľúčové

Kluczova, viď: Kľúčové

Liburcha, viď: Kľúčové

Klucso, viď: Kľúčové

Klucžowe, viď: Kľúčové

Klucschow, viď: Kľúčové

Klúcsó, viď: Kľúčové

Klúčow, viď: Kľúčové

Klucsó, viď: Kľúčové

Klúcsó, viď: Kľúčové

Kulcsos, viď: Kľúčové

Klúčov, viď: Kľúčové

 

Ľuborča (Liburcha – 1242, Liborcsa - 1773, 1808, Lyborca - 1773, Liborcscha - 1786, Liborča - 1808, 1927 – 1948, Libortsa és Dvorec - 1863, Liborcsa - 1873 - 1877, Liborcsadvorec - 1882 - 1902, Liborcsaudvard - 1907 - 1913, Liborča – Dvorec - 1920, Ľuborča - 1948 - 1976), filiálka farnosti Nemšová, dekanát Nemšová, Nitrianska diecéza, zaniknutá obec, miestna časť obce Nemšová, KŇAZI: 1995 – invalidný dôchodca Minďár Peter, RODÁCI: Lacko Štefan (ordinovaný v r. 1822), SVÄTÉ OMŠE – kaplnka pri cintoríne – sobota po 1. piatku: 16:30, Kaplnka sv. Antona Paduánskeho, Z HISTÓRIE: Po 1877 pričlenená obec Dvorec, v r. 1976 bola Ľuborča pričlenená k obci Nemšová a stala sa jej miestnou časťou

 

Liborcsa, viď: Ľuborča

Lyborca, viď: Ľuborča

Liborcscha, viď: Ľuborča

Liborča, viď: Ľuborča

Libortsa és Dvorec, viď: Ľuborča

Liborcsa, viď: Ľuborča

Liborcsadvorec, viď: Ľuborča

Liborcsaudvard, viď: Ľuborča

Liborča – Dvorec, viď: Ľuborča

 

Dvorec (Dvorecz - 1773, 1808, Dworecz - 1773, 1786, Dwořec - 1808, Dvorec - 1873 - 1877), po r. 1877 zaniknutá obec pričlenením k obci Ľuborča

 

Dvorecz, viď: Dvorec

Dworecz, viď: Dvorec

Dwořec, viď: Dvorec

 

Trenčianska Závada (Possessio Zavad – 1493, Zavada - 1773, 1863, 1877 – 1882, Zawada - 1773, Zawada - 1786, Trencsén – Závada - 1808, Trenčanská Záwada - 1808, Závada - 1873, 1888 - 1902, 1920, Trencsénzávod - 1907 - 1913, Trenčianska Závada - 1927 - 1985), filiálka farnosti Nemšová, dekanát Nemšová, Nitrianska diecéza, SVÄTÉ OMŠE - Kostol Fatimskej Panny Márie – nedeľa: 8:45, utorok: 17:00, Z HISTÓRIE: v r. 1985 zaniknutá obec - pričlenená k mestu Nemšová, miestnou časťou Nemšovej

 

Possessio Zavad, viď: Trenčianska Závada

Zavad, viď: Trenčianska Závada

Zavada, viď: Trenčianska Závada

Zawada, viď: Trenčianska Závada

Zawada, viď: Trenčianska Závada

Trencsén – Závada, viď: Trenčianska Závada

Trenčanská Záwada, viď: Trenčianska Závada

Závada, viď: Trenčianska Závada

Trencsénzávod, viď: Trenčianska Závada

 

Nová Nemšová, ZSJ obce Nemšová, viď Nemšová

Zoznam farností Okresu Trenčín

Celoslovenský zoznam farností

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.