Choď na obsah Choď na menu
 


TRENČÍN - OPATOVÁ NAD VÁHOM

TRENČÍN - OPATOVÁ NAD VÁHOM, dekanát Trenčín, Nitrianska diecéza, VÝVOJ NÁZVU: Gezte (Getze) - 1238, Apátfalva - 1773, Opatowa - 1773, Apátfalwa - 1786, Apáthfalva - 1808, Opátowá - 1808, Apátfalu - 1863 – 1902, Vágapátfalva - 1907 – 1913, Opatová - 1920 – 1984, maď.: Vágapátfalva, nem.: Zobelhof, ADRESA: RKFÚ, 911 01 Opatová nad Váhom, tel.: 743 32 22, KŇAZ: farár Ferko Teodor, ThLic., ICLic. (od r. 2000 – aj k r. 2012), kaplán Cimerák Miroslav, JCLic. (k r. 2012, býva na fare Trenčín - Juh), PREDCHODCOVIA: 25. 10. 1789 – 1798 – Mihalovič Ján, 14. 7. 1798 – 1832 (kedy zomrel) - Heszterenyi Štefan, 1832 – 1843 (kedy zomrel) – Hann Andrej, január 1843 – júl 1844 – Dualský Ján, 1844 – Žilinčík Juraj, 10. 10 1844 – 6. 9. 1855 (kedy zomrel) – Galvanek Štefan, 4. 11. 1855 – 1864 - Folkmann Jozef, 1863 – 1871 – Matejčík Kazimír, OFM, 24. 5. 1864 – 31. 12. 1874 – Zermeg Juraj, 1. 1. 1875 – 15. 8. 1899 (kedy zomrel) – Záriecký Ján, 21. 8. 1899 – 5. 1. (kedy zomrel v Budapešti) – Bárdy Anton, 1929 – (1930) – administrátor Diera Ignác, 1930 – (21. 11. 1943) – Pietrik Jozef, (1943) – (1944) – administrátor Hudec Martin, 1944 – (1951) – Štefánek Jozef, 1951 – Rašovec Viktor, 1951 – 1953 - Paldan Andrej, Mons., do r. 1967 (kedy zomrel) - Vršanský Justín, 1967 – 1974 – Chmela Štefan, 1986 – (1990) – administrátor Brňák Dominik, 1990 – (2000) – dekan -administrátor Šuška Augustín, ThDr., titulárny kanonik, kapláni: 1943 – Hudec Martin, HROBY KŇAZOV: Mihalovič Ján (zomrel v r. 1798), Heszterenyi Štefan (1832), Hann Andrej 1843), Galvanek Štefan (6. 9. 1855), Vršanský Justín, kanonik (zomrel v r. 1967), RODÁCI: Hormann Karol (narodený 2. 9. 1929), Gavenda Pavol (19. 9. 1955), Gavenda Marián (7. 3. 1963), Gavenda Teodor, SVÄTÉ OMŠE - Kostol sv. Stanislava: nedeľa: 7:00, 11:00, pondelok - piatok: 17:00, sobota: 7.30, FILIÁLKY: Kubra, Kubrica, Z HISTÓRIE: Obec Opatová nad Váhom bola 1. 1. 1985 pričlenená k mestu Trenčín a stala sa jeho mestskou časťou, ĎAĽŠIE INFO: Stanislav Vančo: Čriepky z kresťanskej minulosti a prítomnosti Opatovej

 

Kubrá (Nagy - Kubra - 1773, 1786, 1808, Welka Kubra - 1773, Welká Kubra - 1808, Nagykubra - 1863 – 1902, Csákfalva - 1907 – 1913, Veľká Kubra - 1920, Kubrá - 1927 – 1971, Kubra, maď.: Csákfalva, nem.: Kubrau), filiálka farnosti Trenčín - Opatová nad Váhom, dekanát Trenčín, Nitrianska diecéza, SVÄTÉ OMŠE - nedeľa: 8:30, pondelok, streda, piatok: 16:00, Z HISTÓRIE: V r. 1963 pričlenená k obci Kubrá obec Kubrica, obec Kubrá zanikla v r. 1971 pričlenením k mestu Trenčín, pričom boli vytvorené dve mestské časti; Kubrá a Kubrica

 

Kubrica (Kis - Kubra - 1773, 1808, Mala Kubra - 1773, Kisch - Kubra - 1786, Malá Kubra - 1808, 1920, Kubřica - 1808, Kiskubra - 1863 – 1902, Csákháza - 1907 – 1913, Kubrica - 1920, Kubrica - 1927 – 1963, maď.: Csákháza, nem.: Kleinkubrau), filiálka farnosti Opatová nad Váhom, dekanát Trenčín, Nitrianska diecéza, SVÄTÉ OMŠE - nedeľa: 8:30, pondelok, streda, piatok: 16:00, Z HISTÓRIE: Obec Kubrica zanikla v r. 1963, kedy bola pričlenená k obci Kubrá, stala sa jej miestnou časťou a po pripojení Kubej k Trenčínu v r. 1971 sa stala Kubrica, rovnako ako Kubrá osobitnou mestskou časťou

 

 

Zoznam farností Okresu Trenčín

Celoslovenský zoznam farností

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.