Choď na obsah Choď na menu
 


TRENČÍN - ORECHOVÉ

TRENČÍN - ORECHOVÉ, dekanát Trenčín, Nitrianska diecéza, VÝVOJ NÁZVU: Orechó – 1773, 1808, 1892 – 1902, Orechowe - 1773, 1786 , Orecho - 1786, 1863, Ořechowé - 1808, Alsóorehó - 1873–1882 , Felsőorehó – 1873 – 1882 , Orehó - 1888, Diósfalu – 1907 – 1913, Orechové – 1920 – 1960, Závažie - Orechové – 1960 - 1971, Trenčín - Orechové - 1971 -, ADRESA: RKFÚ, Orechovská 2, 911 05 Trenčín - Orechové, tel.: 032/ 652 30 52, www.fara.sk/orechove, KŇAZI: farár Kresáň Emil (od r. 2005 – aj k r. 2012), kaplán, Benko Pavol, Ing., Mgr., SF, pavol.benko@stonline.sk (od r. 2008 – aj k r. 2012), PREDCHODCOVIA - farári: 1781 - 1791 - Juračka Pavol, 1791 - 1801 - Kerekeš Karol, 1801 - 1805 - Greznárik Ján, 1805 - 1806 - Meszároš Jozef, 1806 - 1841 - Andrejkovič Samuel, 1841 - 1851 - Škrovanek Ján, 1851 - 1868 - Šumichrast Pavol, 1868 - Kluch Ján, 1868 - 1893 - Rakovský Ján, 1893 - 1894 - Učnay Štefan, 1894 - 1895 - Diera Ignác, 1895 - 1899 - Baroš Karol, 1899 - Breštenský Dezider, 1899 - 1934 - Bučko Štefan, 1934-1935 - Hamaj Jozef, 1935 - 1941 - Vršanský Justín, 1941 -1951 - Rybárik František, 1951 - Filo Elemír, 1951 - 1952 - Vršánsky Andrej, 1952 - 1969 - Spevár František, 1969-1970 - Staník Imrich, 1970 - 1996 - Domin Anton, 1996 - 2005 - Poživenec Martin, kapláni: 1941 - Kalamen Július, 1942 – 1943 - Spevár František, 1946 – 1948 – Turček Augustín, 1948 – 1951 – Bohušík Ján, 1951 – Filo Elemír, 1990 - 1991 - Fedorowicz Peter, MIC, ThMgr., 1991 – 1993 - Ciągło Władysław, MIC, 1994 – 1995 – Ďuriga Ján, Mgr., 1995 – 1996 – Michút Rudolf, 1997 – 1998 - Wojciechowski Richard, MIC, 1998 – 1999 - Kičin Peter, Mgr., Ing., 1999 – 2000 - Krajčo Milan, Mgr., 2000 – Marko Jozef, Mgr., 2001, Černák Jozef, Mgr., 2001 – 2003 - Uskoba Ján, Mgr., 2003 – aj k r. 2004 - Molej Pavol, 2005 – 2006 – Vároš Miroslav, Mgr., 2006 – 2007 - Folučka Richard, Mgr., 2007 – 2008 - Štálnik Peter, Mgr., ostatní: 1990 - (16. 8. 1997 – kedy zomrel) - kňaz na odpočinku: Ďatelinka Ladislav, ThDr., 1999 – 2003 – diakon Škerenčák Pavol, Mgr., RODÁCI: Guga Ján ( 1897-1970) - primície r. 1920, Samák Štefan (narodil sa vo filiálke Záblatie v r. 1907, zomrel v r.1993) - primície r. 1934, Vaňo Ján (1922) - primície r. 1972, toho času býva v Zlatovciach (na dôchodku), Jánsky Ján (1937-1985) - primície r.1969, Kráľ Jozef (narodený 9. 8. 1938 v Zlatých Moravciach, pochádza z Orechového), Ďuriga Ján (1957) - primície r. 1986, Bulko Ján (1961), Minarčic Pavol, SDB (1962), Masařík Peter - vysvätený 1999, Bošanský Martin - bol vysvätený za kňaza 14. 6. 2003 v Nitre, primičná omša: 15. 6. 2003 v Orechovom, Chovanec Marián tu r.1957 prijal sviatosť krstu, POCHOVANÍ KŇAZI - na cintoríne v Orechovom: Šumichrast Pavol (1811 - 1868), Guga Ján (1897 - 1970), Hamaj Jozef (1894 - 1935), Rybárik František (1888 - 1951), Hatala Jozef (1868 - 1937), Slugeň Šebastián (1888 - 1966), Rumpel Karol (1899-1986) - na cintoríne v Istebníku: Medňanský Martin (1840 - 1899), Kostol Sv. Štefana, FILIÁLKY: Horné Orechové, Malé Záblatie, Nové Zlatovce, Trenčín - Záblatie, Zamarovce, Trenčín - Zlatovce, ZSJ: Ostrov, Orechové, Horné Orechové, Z HISTÓRIE: K pôvodnej obci Orechové bola v r. 1913 pričlenená obec Žabinec, v r. 1960 zlúčené obce Orechové a Istebník do obce Závažie, obec Závažie pričlenená v r. 1971 do mesta Trenčín, obec vytvorila dve mestské časti: Orechové a Istebník, čím nová obec Závažie zanikla, Žabinec nezostal ani ako mestská časť a ani ako ZSJ

 

Žabinec (Zabinecz - 1773, Žabinecz - 1773, Zschabinecz - 1786, Zsabinecz - 1808, Žabiněc - 1808, Zsabinec - 1863 – 1902, Vágbékás - 1907–1913), časť farnosti Trenčín - Orechové (nie filiálka), Z HISTÓRIE: Najstaršia zmienka o osídlení sa viaže k r. 1591, Žabinec sa odlúčil od mesta Trenčín v r. 1850 ako samostatná obec, obec zanikla v r. 1913 pričlenením k obci Orechové, ĎAĽŠIE INFO: www.fara.sk/orechove/zabinec.htm

 

Trenčín – Istebník (1773 Isztebnik, Istebnik, 1786, 1863–1902 Isztebnik, 1808 Isztebnik, Istebník, 1907–1913 Vághidas, 1920–1960 Istebník), časť farnosti Trenčín - Orechové (nie je filiálkou), MČ mesta Trenčín, obec Istebník zanikla v r. 1960 zlúčením s obcou Orechové do obce Závažie, po včlenení obce Závažie do mesta Trenčín sa stal Istebník mestskou časťou, ĎAĽŠIE INFO: www.fara.sk/orechove/istebnik.htm1,

 

Závažie, zaniknutá obec, existovala len v r. 1960 – 1971, vznikla v r. zlúčením obcí Istebník a Orechové, zanikla v r. 1971 pričlenením do mesta Trenčín, nezostalo po nej žiadne pomenovanie, zatiaľčo Istebník aj Orechové sú mestskými časťami

 

Horné Orechové, filiálka farnosti Trenčín - Orechové, dekanát Trenčín, Nitrianska diecéza, ZSJ MČ Trenčín – Orechové, ĎAĽŠIE INFO: www.fara.sk/orechove/orechove.htm

 

Malé Záblatie, filiálka farnosti Trenčín - Orechové, dekanát Trenčín, Nitrianska diecéza, ZSJ MČ Trenčín - Záblatie

 

Nové Zlatovce, filiálka farnosti Trenčín - Orechové, dekanát Trenčín, Nitrianska diecéza, ZSJ MČ Trenčín - Záblatie

 

Trenčín - Záblatie, filiálka farnosti Trenčín - Orechové, dekanát Trenčín, Nitrianska diecéza, KŇAZI POCHÁDZAJÚCI Z OBCE: Samák Štefan (1907 - 1993) - primície r. 1934, Kaplnka narodenia Panny Márie, Z HISTÓRIE: Po r. 1907 boli zlúčené obce Malé Záblatie, Veľké Záblatie a Rybáre do obce Záblatie, obec Záblatie zanikla v r. 1985 pričlenením k mestu Trenčín, Malé Záblatie sa stalo ZSJ mestskej časti Trenčín - Záblatie, ďaľšie dve pôvodné obce - Veľké Záblatie a Rybáre sa nestali ani mestskými časťami ani ZSJ, ĎAĽŠIE INFO: www.fara.sk/orechove/zablatie.htm

 

Rybáre (1773 Ribari, Ribary, 1786, 1863 Ribari, 1808 Ribári, Rybáry, 1873–1902 Ribári, 1907 Halászlak), zaniknutá obec

 

Zamarovce, filiálka farnosti Trenčín - Orechové, dekanát Trenčín, Nitrianska diecéza, ĎAĽŠIE INFO: www.fara.sk/orechove/zamarovce.htm

 

Zlatovce (1773 Zlatocz, Zlatowcze, 1786 Zlatócz, Zlatowcze, 1808 Zlatócz, Zlatowce, 1863 Zlatoc, 1873–1902 Zlatóc, 1907–1913 Vágaranyos, 1920–1976 Zlatovce), filiálka farnosti Trenčín - Orechové, dekanát Trenčín, Nitrianska diecéza, Z HISTÓRIE: V r. 1952 bola k obci pričlenená obec Hanzlíková, obec Zlatovce zanikla v r. 1976 pričlenením k mestu Trenčín,

 

Hanzlíková (1773 Hanzlikfalva, Hanzlikowa, 1786 Hanzlikfalwa, Hanslikowa, 1808 Hanzlikfalva, Hanzlíkowá, 1863, 1888–1902 Hanzlikfalu, 1873–1882 Hánzlikfalu, 1907–1913 Trencsénjánosi, 1920–1952 Hanzlíková), obec zanikla v r. 1952 pričlenením k obci Zlatovce, Hanzlíková zanikla aj v názvoch; nie je mestskou časťou Trenčína, ani ZSJ

Zoznam farností Okresu Trenčín

Celoslovenský zoznam farností

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Important question

(ClieeCousy, 30. 9. 2018 23:07)

As you! like something new? Open and look at this page. Only there the choice of hot pussy girls for every taste and completely free! They are good slaves, they will and want implement everything you command !
https://rebrand.ly/governy#S45