Choď na obsah Choď na menu
 


TRENČÍN

TRENČÍN, dekanát Trenčín, Nitrianska diecéza, VÝVOJ NÁZVU: Trenchinium - 1773, Trenchin - 1773, Trentschin - 1773, 1786, 1808, Trencžin - 1773, Trentschinium - 1786, Trentsinium - 1808, Trencsény - 1808, Trentsin - 1808, Trenčín - 1808, 1920, Trencsén – 1863 – 1913, maď.: Trencsén, lat.: Laugaricio, ADRESA: RKFÚ, Mariánske námestie 2, 911 01 Trenčín, kancelária: 032/ 743 42 76, zaopatrenie chorých: 06 92 00 90 43, trencin.mesto@fara.sk, http://www.fara.sk/trencin, KŇAZI: farár Kupčík Milan (k 30. 4. 2006 - aj k r. 2012, k r. 2009 – aj k r. 2012 - dekan), kaplán Blahovec Jozef, Mgr. (k r. 2012), kaplán Berka Pavol (k r. 2012), nemocničný kaplán Benko Pavol, Ing., Mgr., SF, pavol.benko@stonline.sk (k r. 2012), Bujdák Stanislav, SchP (k r. 2009), PREDCHODCOVIA - farári: niekedy medzi r. 1830 - 1866 - Lippay Ján, SJ, k r. 1852 - 1853 - opát Stárek Ľudovít, k r. 1940 - Marsina, 1991 – aj k r. 2000 - Paliatka Peter, Mons., kapláni: 1992 - 1993 – Špita Pavol, Mgr., k r. 1993 – Brodek Peter, do r. 2002 - Šuba Tibor, 2006 - 2009 - Caránek Stanislav, k r. 2009 - (2012) - Zelenák Tomáš, ostatní: po r. 1832 - novic OschP Polák Eduard Jozef, k r. 1993 – správca kostola piaristov Franek Peter, SchP, Mgr., k r. 1993 – správca kostola piaristov Čelovský František, OSchP, MUDr., k r. 1993 – kurácia sv. Anny Hromník Vojtech, ThDr., dekan, k r. 1993 – správca kostola Notre Dame Prokop Emil, SVD, dekan, k 27. 5. 2001 – (2009) - Čelovský Jozef, SchP, Mgr., k r. 2009 – (2011) - Franek Peter, SchP, Mgr., HROBY KŇAZOV: Kuchař František, CM (zomrel 7. 2. 1952), Branecký Jozef, SchP (zomrel 14. 11. 1962 v Pezinku, pochovaný je na mestskom cintoríne v Trenčíne), SVÄTÉ OMŠE - Kostol Narodenia Panny Márie - nedeľa: 9:00, 11:00, pondelok - piatok: 16:00, sobota: 8:30, sviatok v pracovný deň: 9:00, 16:00, piaristi - nedeľa: 6:00, 8:00, 10:00, 18:00, pondelok - sobota: 6:00, 18:00, sviatok v pracovný deň: 6:00, 18:00, Notre dame - nedeľa: 7:00, 8:30, 18:30, pondelok - piatok: 7:00, 17:00, sobota: 7:00, sviatok v pracovný deň: 7:00, 17:00, Kostol sv. Anny - denne: 8:30, CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE: Focolare, kontakt: M. Žák, tel.: 032/ 652 15 42, Hnutie kresťanských rodín, Marián Žák, 28. októbra 12, 911 01 Trenčín, tel.: 032/ 652 15 42, Komunita Emanuel a Bratstvo Ježišovo, K výstavisku 4/64, 911 01 Trenčín, bližšie informácie: Mirka Adamcová, 018 64 Košeca 483, tel.: 042/ 446 80 27 do 20:00, 0903 955743, mirkaa@naex.sk, Predajňa Spolku sv. Vojtecha, Mierové námestie č. 7 (v historickom priestore piaristického kláštora), tel.: 032/ 743 20 46, Rehoľa piaristov, Spoločenstvo redemptoristov, Kostolná - Záriečie 8, 913 04 Trenčín, tel.: 032/ 649 92 32, 0905/ 166 580, www.spolocenstvo-rl.sk, redemtoristi@stonline.sk, Základná škola sv. Andreja - Svorada a Benedikta, ul. 1. mája 7, MESTSKÉ ČASTI (ZSJ - základné sídelné jednotky): Biskupice (Belá, Biskupice, Priemyselný obvod I, Bobrovník – Nozdrkovce, Biskupské Lúky) – ZSJ Belá je filiálkou farnosti Trenčianska Turná, ostatná časť je samostatnou farnosťou Trenčín - Biskupice, Istebník (Kvetná, Vinohrady), Kubrá (Ostrov, Sihoť III, Kubránsky háj), Kubrica (Kubrická dolina), Opatová – samostatná farnosť, Orechové (Ostrov, Horné Orechové) – samostatná farnosť, Trenčín (Sihoť II, Sihoť I, Priemyselný obvod Merina, Sokolovňa, Pod Sokolice, Brezina, Predmostia, Kollárova štvrť, Priemyselný obvod I, Noviny, Nemocnica, Dolné mesto, Nad tehelňou, Soblahovská, Dlhé hony, Južné mesto, Dolné močiare, Priemyselný obvod II, Účelové zariadenie, Ostrov), Záblatie (Priemyselný obvod II, Malé Záblatie), Zlatovce (Zámostie, Priemyselný obvod I, Priemyselný obvod II, Nové Zlatovce, Kvetná, Priemyselný obvod Zlatovce, Istebník, Vinohrady) - filiálka farnosti Trenčín - Orechové, Z HISTÓRIE: V r. 1964 bola k Trenčínu pričlenená obec Trenčianske Biskupice, v r. 1971 pričlenená obec Kubrá, v r. 1971 bola k mestu pripojená obec Závažie, vytvorili sa však dve nové mestské časti pomenované podľa obcí, ktoré vytvorili obec Závažie - Istebník a Orechové, tým zaniklo aj pomenovanie Závažie (Za Váhom), v r. 1971 bola pričlenená aj obec Zamarovce, táto však bola následne - v r. 1990 osamostatnená, v r. 1976 bola pripojená obec Zlatovce, v r. 1985 bola pričlenená obec Opatová a Záblatie, od 1. 7. 1999 bola zriadená Duchovná správa pri Kostole sv. Rodiny Trenčín – Juh, správou kostola bol od 1. 7. 1999 poverený Križan Juraj, Mgr., Ing., ktorému bol pridelený od 1. 7. 2000 kaplán Michalíček Martin, Mgr., po ňom nastúpil Rybanský Eugen, Mgr., ktorého po dvoch rokoch vystriedal Lieskovský Cyril, Mgr., 1. 7. 2008 bola vyčlenená z farnosti nová farnosť Trenčín – Juh, ĎAĽŠIE INFO: Gunár Peter: História trenčianskej farnosti, diplomová práca, Nitra 1997, Lacík Róbert: História farnosti Trenčín, diplomová práca, Nitra 1999, okrem písomností na fare sú isté spisy z r. 1772 - 1872 aj v Štátnom okresnom archíve v Trenčíne

Zoznam farností Okresu Trenčín

Celoslovenský zoznam farností

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.